• Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

    Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

    Mammografi hos kvinnor över 75 år innebar enligt en amerikansk studie upptäckt av tumörsjukdom i tidigare stadier, mindre behandling och bä...