• Trygga förlossningar i hela landet

 • Skydda henne, inte förövaren

 • Ingen ska behöva dö i kön

 • Du ska kunna lita på Sverige

 • Valmanifest 2018

  Hälso- och sjukvård

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”

  Kristdemokraternas principprogram s.61

  Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela männ...