Listan till kommunfullmäktige

I samband med dagens styrelsemöte finns nu namnlistan för val till kommunfullmäktige i färdigt skick. Här är alla namnen.

NAMN YRKE
1 Stefan Lundell Begravningsentreprenör
2 Elisabeth Eklund Svensson Barnskötare
3 Nicklas Huuva IT Entreprenör
4 Maria Sandberg Lärare
5 LarsÅke Magnusson Produktionschef
6 Liisa Svenningsson Egenföretagare
7 Thomas Bengtsson Konsult
8 Pia Elmersson Kokerska
9 Magnus Sjögren Kyrkoherde
10 Nelly Jansson Undersköterska
11 Ingemar Karlsson Verksamhetsledare
12 Jenny Lindkvist Socionom
13 Stefan Frylebäck Företagare
14 Linda Åsebrant Undersköterska
15 Christer Gustafsson Produktutvecklare
16 Agneta Ejderskär Ekonom
17 Henrik Linnarsson Säljare
18 Britt-Marie Hellman Konsult
19 Daniel Karlsson Medmänniska
20 Carolina Åberg Sjuksköterska
21 Samuel Davidsson Företagare
22 Sofia Pettersson Administratör
23 Leif Ericsson Pensionär
24 Anita Magnusson Boendestödjare
25 Arne Filipsson Statsanställd

Nicklas Huuva, Stefan Lundell och Elisabeth Eklund SvenssonÖverst på listan

Text och bild: Thomas Bengtsson

Kommun o Landstingsdagarna i Göteborg 28-30 mars

Lite reflektioner och axplock från Kommun o Landstingsdagarna i Göteborg 28 – 30 mars

Jag och Liisa var representerade för Gnosjö lokalavdelning på dessa dagar. Det var både kul och givande att möta partikamrater samt lyssna på vår partiledare och alla andra. Vi var ca 1300 medlemmar som samlades på fredag förmiddag för att lyssna på Göran Hägglund, ett litet klipp från hans tal kommer här.
– Partiet föddes ur ett engagemang för familjen, civilsamhället och den kristna etikens betydelse för ett gott samhälle. Samma ledstjärnor som vi följer i dag…
I dag precis som i går står vi som ett värn framför alla de ömtåliga men viktiga värden som håller samman samhället. Som hotas av liberal och socialistisk radikalism och individualism.
Behovet av gemensamma trygga värderingar blir inte mindre i det moderna samhället än i den gamla enhetsstaten där auktoritetstro och tvingande omständigheter höll människor samman. Det är uppenbart att behovet av ett värdeorienterat idéparti i framtiden kommer att vara minst lika stort som någonsin förut.
Alla som gjort insatser för kristdemokratin i Sverige kan med stolthet se tillbaka på de första femtio åren. Vi fortsätter – vår strävan efter det goda samhället kommer aldrig att upphöra.
GRAN-T~1

Kristdemokraterna 50 år firades på fredagskvällen med stort kalas, och lite av berättelsen om Kristdemokraternas tillkomst kommer här.
För ett halvt sekel sedan startades en ny rörelse i Sverige: partiet Kristen Demokratisk Samling, KDS. Den enskilt viktigaste faktorn bakom det nya partiet var en folkrörelse. För vad annat är väl två miljoner namnunderskrifter?
Ja, så många var det som skrev under listorna till förmån för kristendomsämnets bevarande i skolan. Politikerna lyssnade inte på opinionen – detta var under det radikala sextio¬talet – men de hade i stället gjort behovet av ett värdeorienterat parti uppenbart. Ett parti som stod för kristen etik och samhällsgemenskap.
Detta parti såg dagens ljus 1964. Ledargestalterna Lewi Pethrus och Birger Ekstedt såg med förenade krafter till att samla engagemanget hos de människor som insåg att det politiska livet i Sverige hade stelnat i materialism och radikalism. Pionjärerna motarbetades.
I dag firar Kristdemokraterna sitt femtionde år, sittandes i regeringen för en andra mandatperiod i följd. Det är en fantastisk utveckling.

Lars Adaktusson vår EU kandidat uttalade sig på lördagsförmiddagen hur han ser på EU.
– Politiska beslut ska som regel fattas så nära de berörda som möjligt. Det är utgångspunkten för Kristdemokraternas EU-valskampanj. – EU behövs för att möta globala och gränsöverskridande frågor –
Lars Adaktusson

För min del så fortsatte helgen med utbildning under lördag kväll och söndag förmiddag om hur vi ska få till en bra valrörelse och nå ut med våra budskap, bland alla andra partiers berättelser. Men jag menar att Kristdemokraternas familjepolitik slår allt annat i politiken, vi är Familjens röst!!

familjensrost
Nu kör vi igång Kristdemokraterna mot 12% i valet 2014.

LarsÅke Magnusson – Ordförande Kristdemokraterna, Gnosjö kommun

 

2014 års gruppmöte

Hej på er alla i utskott och styrelser plus alla ni andra som vill vara med och påverka politiken i Gnosjö. Det är ett bra sätt att både få och ge information i det arbete som görs ute i de olika grupperna. Ett bra sätt att få info på om Kristdemokratin är First Class via datorn. Du laddar ner den via nätet på  www.kristdemokraterna.se.

Här kommer lite datum och tider för att du skall kunna planera in året som kommer i din almanacka.
LarsÅke Magnusson – Ordförande

Styrelsemöten

DATUM TID                                       
2014-03-31 17:30 – 18:30
2014-05-05 17:30 – 18:30
2014-08-11 17:30 – 18:30
2014-10-06 17:30 – 18:30
2014-12-01 17:30 – 18:30

Gruppmöten

DATUM TID                                        FIKA
2014-03-31 18:30 – 21:00 Elisabeth E
2014-05-05 18:30 – 21:00 Daniel K
2014-06-02 18:30 – 21:00 Nelly J
2014-08-11 18:30 – 21:00 Henrik L
2014-09-01 18:30 – 21:00 Christer G
2014-10-06 18:30 – 21:00 Ingemar K
2014-11-03 18:30 – 21:00 Carolina Å
2014-12-01 18:30 – 21:00 Samuel D

AGENDA gruppmöten

TID ÄMNE
18:30 Parti / Styrelseinformation
18:45 Nämnd / Utskottsinformation
19:45 Fika
20:00 Ks och Kf ärende

Aktiviteter

Datum Tema Plats Ansvarig
2014-04-12 Våffelvagnen ICA – Gnosjö
2014-05-25 EU-valet
2014-06-14 Järnbärardagen Centrum Styrelsen
2014-09-14 Valdag
2014-11-11 Korv o politik ICA – Gnosjö
2014-11-11 Korv o politik ICA – Hillerstorp
2014-12-10 Gnobeldagen EE


Vårstämma – 2014

Under parollen ”En bra plats att leva ” samlades Kristdemokraterna i Jönköpings län (lördag den 15 mars) för vårstämma. Ett drygt hundratal medlemmar hade samlats på Kungsporten i Huskvarna.
Huvudattraktion var besök av Kristdemokraternas ledare, tillika Socialminister Göran Hägglund.

Efter frukostfralla var det dags för Stina Sinclair att hälsa medlemmarna välkomna. För att förenkla informationsflödet fick vi medlemmar välja, och gå runt till, olika stationer som tjänstgjorde som diskussionsgrupper. Det var bland annat, Familj, Företag/Infrastruktur, Arbetsmarknad, Hälsa/sjukvård, Bostadsmarknad och Utbildning.

Andreas Carlsons förslag för att minska arbetslösheten bland unga var bland annat, Arbetsförmedling ersätts med flera privata aktörer. Lärlingssystem utvecklas, tvåårig yrkesförberedande utbildning med mera.

Efter lunch var det så dags för partiledaren Göran Hägglund. Göran ägnade ca 45 minuter åt en tydlig beskrivning över vad Kristdemokraterna åstadkommit sedan 2006. Görans mantra var ”det finns mer att göra”. Vidare hänvisade vår partiledare till en undersökning gjort av Göteborgs Universitet. Man hade radat upp ett antal politiska argument utan att sätta etikett om partitillhörighet. Det visade sig att 13 procentenheter av de tillfrågade valde de argument som passade in på just Kristdemokraterna. Det bådar gott inför kommande var i september. Göran avtackades med varma applåder från en entusiastisk publik. Självklart överräcktes en blomma från distriktets ordförande.

Efter kaffe och bulle var det så dags för eftermiddagens stämmoförhandlingar. Årsredovisning, räkenskaper, revisionsberättelse och övriga formalia tuggades ganska snabbt igenom. Likaså val av förtroendeuppdragen. Däremot blev det stundtals livliga diskussioner om det regionala valprogrammet. En punkt som fick en speciell uppmärksamhet var ”införskaffande av ambulanshelikopter eller fler ambulanser”.
Vid 17-tiden var det dags för ”Gnosjöbänken” att lämna den inte helt avslutade vårstämman.

gnosjo_gh

Från Kristdemokraterna i Gnosjö deltog Nicklas Huuva, LarsÅke Magnusson, Liisa Svenningsson, och undertecknad Thomas Bengtsson.

Text och bild: Thomas Bengtsson

Gnobelpris 2013 tilldelas föreningen Pancake

Den 10 december 2013 tilldelades skate-föreningen Pancake i Hillerstorp, årets Gnobelpris ut av Kristdemokraterna i Gnosjö.

 

Gnobelpris 2013 PanCake

Gnobelpris 2013 PanCake

Motivering nedan:

”Pancake har genom sitt intresse och stora engagemang fått både kommun och andra
samhällsaktörer att, i sann gnosjöanda, samarbeta och finansiera byggandet av
en skateboardpark i Gnosjö. Pancake förenar ungdomar i såväl vår egen
kommun som  närliggande kommuner i det gemensamma intresset skateboard och
därigenom knyts både kontakter och vänskapsband som främjar en positiv och
integrerande människosyn.”

Kristdemokraterna i Gnosjö 2013-12-10

Gnobelpris 2013 PanCake

Gnobelpris 2013 PanCake