Riksting – Decemberöverenskommelsen

Från Gnosjö kommun deltar 2 stycken delegater till årets Riksting i Västerås, 8-11 oktober.

Stefan Lundell – ordinarie
Nicklas Huuva – ersättare

På dagens andra rikstingsdag, låg mycket fokus på DÖ (decemberöverenskommelsen).

Debatten var lång och saklig och visade från början en betydande fördel till att man vill ”riva” upp DÖ.

Debatten svängde fram och tillbaka, där jubel och lite tystare applåder avlöste varandra i rask takt.

Det slutgiltiga beslut av Rikstinget blev att man drar sig ur DÖ, till mångas jubel i plenisalen.