Riksting och UNHCR

 

UNHCR

Kristdemokrater samlade in över 23 000 kr
Under Kristdemokraternas riksting i Västerås den 8-10 oktober,
gjordes en insamling till förmån för FN:s flyktingorgan UNHCR.
Man fick under arrangemanget ihop över 23 000 kr som man nu
ger till flyktingar. Centerpartiet samlade in 22 800 kr på sin partistämma.