Årsmötet – 2 februari 2015

Ett lite ovanligt men utmanande koncept levererades av valberedningen. Istället för en ordförande valdes 3 personer som ett arbetsutskott. Nämligen Maria Sandberg, Samuel Davidsson och Stefan Lundell. Till övriga i styrelsen valdes Elisabeth Eklund-Svensson, Liisa Svenningsson, Pia Elmersson och Sven Toftgård (kassör). Som ersättare valdes Nicklas Huuva och Maria Larsson. Ordförandeklubban, under årsmötet, svingades vant av förre kommunpolitikern Göran Aronsson.

nyastyrelsen
Saknas på Bild Pia Elmersson