Förtroendevalda – Gnosjö kommun

Kommunfullmäktige
Ordinarie Ersättare
Liisa Sveningsson Pia Elmersson
Stefan Lundell Magnus Sjögren
Elisabeth Eklund-Svensson
Nicklas Huuva
Maria Sandberg
Thomas Bengtsson
Kommunstyrelsen 2015-2018
Ordinarie Ersättare
Stefan Lundell
Elisabeth Eklund-Svensson Pia Elmersson
Nicklas Huuva Maria Sandberg
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018
Ordinarie Ersättare
Samuel Davidsson   Ordf Leif Eriksson
Valnämnden 2015-2018
Ordinarie Ersättare
Liisa Sveningsson
Leif Ericsson
Demokrati- och integrationsberedningen (fast beredning hela mandatperioden)
Ordinarie Ersättare
Maria Sandberg Nelly Palma Jansson
Kommunutvecklingsberedningen (fast beredning hela mandatperioden)
Ordinarie Ersättare
Pia Elmersson
Styrelsen för Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik
Ordinarie Ersättare
Stefan Frylebäck Leif Ericsson
Räddningsnämnden (tillsammans med Gislaveds kommun)
Ordinarie Ersättare
Nicklas Huuva
Fastighets AB Järnbäraren
Ordinarie Ersättare
Nicklas Huuva Thomas Bengtsson
Nissans och Lagans vattenråd 2015-2018
Ordinarie Ersättare
Samuel Davidsson
Stiftelsen Isabergstoppen 2015-2018
Ordinarie Ersättare
Nicklas Huuva
Styrelsen för Leader Västra Småland
Ordinarie Ersättare
Liisa Sveningsson