Gruppmöten

Välkommen till Kristdemokraterna i Gnosjö kommun!

meating_kd

Du som vill vara med och påverka politiken och din egen framtid här i Gnosjö kommun, är välkommen att medverka i våra gruppmöten. Ett bra sätt att både få och ge information i det arbete som görs i de olika grupperna.
Vi behöver din medverkan!!

Plats: kommunhuset, lokal Källeryd.

Är dörren till kommunhuset är låst. Ring mobilnr. 070-517 25 27 för hjälp!

Tider:
18.00 Gruppmöte
18.45 Nämnd/utskottsinformation
20.00 KS och KF ärenden

Ändringar kan ske på vissa möten!!!

 Utskotts/nämndöverläggningar:

  • Kommunstyrelsen och de som ej har någon nämnd eller styrelse – Maria Sandberg
  • Socialutskottet – Maria Sandberg
  • Kultur- och utbildningsutskottet – Elisabeth Eklund Svensson
  • Samhäll och Byggnadsnämnden – Samuel Davidsson
  • Allmänna utskottet – Nicklas Huuva

Gruppmötesschema 2018:
9 Januari – Gruppmöte
6 Februari – Gruppmöte
20 Februari – Årsmöte
6 Mars – Gruppmöte
3 April – Gruppmöte
1 Maj – Gruppmöte
5 Juni – Gruppmöte
7 Augusti – Gruppmöte
3 September – Gruppmöte
1 Oktober – Gruppmöte
5 November – Gruppmöte
3 December – Gruppmöte