Sociala skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader

Rädda Barnen har i en ny nationell kartläggning undersökt det förebyggande stödet för barn och unga i utsatta situationer. Resultaten visar stora skillnader mellan kommuner och mellan stadsdelar. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala skyddsnätet för barn. I garantinivån ska det ingå familjecentraler, ungdomsmottagningar, en väl fungerande elevhälsovård och en uppsökande socialtjänst med stödgrupper och krissamtal.

  Så länge det inte finns någon lag som reglerar utbudet i det förebyggande arbetet och det tidiga lättillgängliga stödet, så riskerar det som ingår i garantinivån att läggas ner när kommunen eller stadsdelen behöver spara. Familjecentralen som har kommit och gått i Husby under åren är bara ett av många exempel, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Antalet familjecentraler, antalet ungdomsmottagningar och antalet stödgrupper är fler nu än när föregående rap­port presenterades 2009. Men de saknas fortfarande på många håll i landet. En tredjedel av de svarande kommunerna har ingen uppsökande socialtjänst. Krissamtal fattas i mellan 15 och 35 procent av kommunerna som svarat, beroende på vilken problemgrupp det handlar om.

Kartläggningen visar även att ingen av kommunerna levde upp till psykologförbundets rekommendationer om högst 500 elever på en heltidstjänst. Antalet elever per skolpsykolog och kurator varierar stort mellan olika kommuner och stadsdelar.

–  Vi vill ha ett samhälle som fångar upp barn som far illa. Och födelseort får inte vara avgörande för barns och ungas möjligheter i livet. Om alla delar i det som vi kallar garantinivå uppfylls, blir det möjligt att nå barn och föräldrar som annars inte skulle ha sökt stöd – och framför allt att nå dem innan problemen blivit alltför stora, säger Agneta Åhlund.

”Förebyggande arbete är inte obligatoriskt så det är alltid det som skärs ner.” ” Socialtjänstens myndighetsutövning är lagstadgad så den kunde han inte dra in på.” (Anställda inom socialtjänsten i enkäten)

Om enkäten Enkäter har skickats till alla kommuner och stadsdelar, samt till landstingen. 69 procent av kommunerna och stadsdelarna och 75 procent av landstingen besvarade enkäten.

Rädda Barnens krav En (i Socialtjänstlagen) lagstiftad garantinivå för förebyggande arbete och tidigt lättillgängligt stöd för barn i utsatta situationer. De tjänster som ska finnas i samtliga kommuner och stadsdelar är: – Ungdomsmottagningar – Familjecentraler – Fungerande och tillgänglig elevhälsovård – Uppsökande socialtjänst som erbjuder stödgrupper och krissamtal

Källa: Rädda Barnen

Styrelsen träffas för samtal

Styrelsen träffas hemma hos Liisa för samtal om framtida frågor för Kristdemokraterna i Gnosjö kommun. Stina från kansliet var på plats och informerade om framtida händelser.

20130527-215707.jpg

Nu är vi på GÅNG!!

Ny hemsida, men med samma politiker 😀

I och med den nya hemsidan får vi andra möjligheter att jobba med nyheter, händelser m.m. på ett enklare sätt, adminsitrationen för hemsidan blir helt enkelt smidigare.

Vi ses!

kristdemokraterna_web

 

 

Resumé årsmöte 2013

Gnosjö Kristdemokraters lokalavdelning höll årsmöte måndagen den 4/2 i det nyöppnade Café Nyfiket. Ca 20 medlemmar närvarade på årsmötet.

Gästande talare var Andreas Carlsson, ordförande för länets Kristdemokrater, samt riksdagsledamot från Mullsjö. Andreas berättade om sitt arbete ihop med Alf Svensson på EU parlamentet. Andreas påtalade hur viktigt det är att vi Kristdemokrater inte är likgiltiga för orättvisor eller övergrepp på människor, utan att vi ska visa medkänsla och omsorg om våra medmänniskor och det är tydligt att vi ska vara alliansens sociala röst.

Kvällens överraskning och underhållning stod året Gnobelpristagare, Lillemor Wikström för, tillsammans med Acapellagruppen Reflexioner, sjöng de sånger ur deras glada repertoar och underhöll årsmötet. Det var mycket uppskattat.

Årsmötet valde styrelse för 2013, ordförande LarsÅke Magnusson, ordinarie i styrelse är, Elisabeth Eklund-Svensson, Maria Sandberg, Liisa Svenningsson, Stefan Lundell, Christer Gustavsson. Ersättare Maria Larsson och Nicklas Huuva.

Händelser under 2012 som uppmärksammades var torgmötena (Korv o Politik) utanför ICA, som har givit många bra möten och diskussioner med Gnosjöbor. Seniorernas deltagande med våffelserveringen på torgmöten är också ett uppskattat inslag. Årets Gnobelpris som gick till Lillemor Wikström från Hillerstorp, för hennes engagemang med körsång för barn och ungdomar.

Vår motion om familjecentral i Gnosjö är nu med i budget 2014, med tanke att byggas in i den nya förskolan vid Bäckaskog.

Kvällen avslutades med avtackningar för engagerade medlemmar. Björn Jonasson som flyttat från kommunen, för sitt arbete i styrelsen, samt ordförande i social utskottett. Samuel Davidsson för sitt uppdrag som ordförande för Stiftelsen Hyltens Industrimuseum. Sofia Pettersson för sitt styrelseuppdrag.

20130204_192325_Hemsida1

 

 

 

 

 

Henrik, Göran Carolina och LarsÅke.

 

20130204_195050_Hemsida2

 

 

 

 

 

 

LarsÅke och Björn.

20130204_211725_Hemsida4

 

 

 

 

 

 

 

Andreas och LarsÅke.

20130204_211815_Hemsida3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas och Nicklas.

Kallelse till årsmöte 2013

När: måndag den 4 februari kl. 19:00
Var: Cafe Nyfiket(nya lokaler), Järnvägsgatan 14 Gnosjö
Medverkan: Riksdagsledamot Andreas Carlsson och gruppen Reflexion.

Välkomna, önskar styrelsen!

Årsmöte_2013_hemsida

Charmturné genom Jönköpings län

Lördagen den 19 januari trotsade många kristdemokrater i Jönköpings län minusgraderna, för att berätta att pensionärerna nu fått en fjärde skattesänkning. Totalt har skatten sänkts med 14 miljarder kronor sedan 2008. Alla pensionärer har fått mellan 6 800 kronor och 10 200 kronor per år i skattesänkning.

I Gnosjö kommun stod våra lokalpolitiker utanför Second Hand. Maria vårt statsråd och lokalpolitiker träffade många intresserade av denna fråga.

– 16 grader kallt, men med kaffe och en brasa var alla på gott humör.

Hemsida2_130119

 

 

 

 

 

Hemsida1_130119

 

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna vill

  • fortsätta sänka pensionärernas skatt redan 2014.
  • fortsätta stärka äldres makt att bestämma om sin egen vård och omsorg.
  • fortsätta höja kvaliteten i äldreomsorgen.