Vår politik

image319Livskraftiga och lönsamma företag ger jobb

 •  Underlätta transporter genom ombyggnad av länsväg 151 och 152
 • Utveckla dialogen mellan näringsliv och utbildning
 • Lärlingsanställning! Bra för våra företag och ännu bättre för våra unga
 • En attraktiv boendemiljö och kommunal service så att företag vill etablera sig och växa

image337Miljö och fritid

 • Utveckla Töllstorpsområdet
 • Närproducerad och ekologisk odlade produkter i såväl skolor som äldreboende
 • Påskynda  kommunens miljösanering
 • Utbyggnad av cykelvägar för säker framkomlighet

 

 

image375I Gnosjö kommun lever vi ett rikt liv hela livet!

 • Ett rikt liv måste innehålla kultur, annars förminskas vi
 • Kulturen är också trygghet, att känna samhörighet och tillhörighet
 • Vi vill satsa på de kulturella och kreativa näringarna. Genom att utveckla dessa näringar ska kommunen stärkas och attraktionskraften öka

 

image343Invandring – en god investering 

 • Om Gnosjö kommun skall vara en levande kommun om 10 år, med fungerade näringsliv och kommunal service, krävs att vi redan idag investerar mer i invandringen
 • Med klok planering och fungerande integration ger denna investering bra utdelning

 

image373Hälsa och omvårdnad

 • Alla över 85 år skall själva få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende
 • Vi Kristdemokrater vill att alla skall kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar
 • Idrott i skolan varje dag ger eleverna bättre hälsa och skapar en bra stämning i klassrummet