• Rapport från miljö- och byggnämnden

  Johan Asplund rapporterar från förra veckans miljö- och byggnämnd:

  Den fråga som förväntades ge mest uppmärksamhet var placeringen av konstverket/skylten #ILoveVisby, som ju inte får stå kvar på Donners plats. Föreslaget var att skylten ska få stå i närheten av Dalmansporten. Inom nämnden fanns det olika åsikter. Från Kristdemokraternas håll framförde jag åsikten att, även om skyltens skönhet kan diskuteras, en tillfällig lösning på den föreslagna platsen var den minst dåliga lösningen...

 • Rapport från hälso- och sjukvårdsnämnden

  På gårdagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden representerades Kristdemokraterna av Anna Haack.

  I dessa dagar kretsar mycket kring den pågående pandemin och de utmaningar det innebär för hälso- och sjukvården. Andra frågor nämnden behandlade var ambulansverksamheten och primärvårdens framtida utveckling och samverkan för ungas psykiska hälsa. Alla ledamöter var överens om att för tillfället inte anta utmaningen att upphandlande lab- och röntgenverksamheten.

  ...
 • Rapport från socialnämnden

  Idag har Region Gotlands socialnämnd sammanträtt.

  En av de viktigaste frågorna på mötet handlade om utvecklingen av valfrihet inom hemtjänsten (LOV). Socialförvaltningen har på vårt uppdrag tagit fram ett förslag på hur vi kan göra LOV hemtjänst ännu bättre. Såhär sammanfattar förvaltningen:

  ”Förslaget till förändring gynnar brukare, ger en rättvisare ersättning till utförare, skärper de arbetsrättsliga villkoren, minskar Region Gotlands administrativa arbete samt gynnar miljö...