Jungfrutal i riksdagen

Måndagen den 1 april tillträdde jag som riksdagsledamot, med ett studiebesök på Linnéuniversitetet tillsammans med flera andra ledamöter från länet. På kvällen tog jag tåget till Stockholm. Dagen därpå tjänstgjorde jag för första gången i utbildningsutskottet och redan på onsdagen den 3/4 fick jag anledning att beträda talarstolen i riksdagens plenisal för att begå mitt jungfrutal, när Utbildningsutskottets betänkande om gymnasiefrågan behandlades. Här nedan kan du läsa det:

Anförande i kammaren den 3 april 2019 Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU11

Fru talman!

I måndags tillträdde jag som riksdagsledamot och igår deltog jag vid mitt första sammanträde med utbildningsutskottet.

Med denna rivstart känns det angeläget att kunna delta i debatten i kammaren redan dag tre, när vi diskuterar frågor som rör gymnasiet.

Jag står naturligtvis bakom Kristdemokraternas samtliga reservationer, men för att spara tid vill jag fokusera på reservation 11, Breddad och förstärkt lärlingsutbildning, punkt 9.

Genom min bakgrund som skolsköterska under tio års tid, har jag mött många skoltrötta elever, som kämpat hårt för att orka igenom skolan. Vi människor har alla unika begåvningsprofiler. Inte alla är teoretiker.

Många har istället en praktisk fallenhet och kan bli utmärkt skickliga yrkesmän och kvinnor. Och samhället behöver ju hantverkare, som elektriker, rörmokare, industriarbetare, målare, byggnadsarbetare, finsnickare och liknande. Kompetensförsörjningen till flera av dessa sektorer är på sikt en stor utmaning.

För en del av dessa kan, fru talman, även den ämnesinriktade teorin i yrkesprogrammen vara ett oöverstigligt hinder. Sådana teoretiska kurser kan bli en kvarnsten kring halsen på den som kämpar för att över huvud taget orka igenom skolan. För dem kan en handfast yrkesinriktad lärlingsutbildning vara räddningen, då den mesta tiden är förlagd till en arbetsplats. Man får helt enkelt lära sig jobbet på jobbet.

Det är idag belagt att den viktigaste skyddsfaktorn mot såväl ekonomisk och social utsatthet som psykisk ohälsa senare i livet är att ha gått ut skolan med godkända betyg. Det ökar elevens möjligheter till arbete och självförsörjande.

Det jag nu har beskrivit kan också i hög grad vara tillämpligt på en stor grupp nyanlända elever, som kan ha bristfällig skolgång med sig, efter en uppväxt i länder med skiftande utbildningsväsenden eller efter år på flykt utan någon möjlighet till ordnad skolgång. Vi ska naturligtvis göra allt för att dessa ungdomar får möjlighet att läsa in både gymnasie- och högskolekompetens, men för en del av dem kan en lärlingsutbildning vara en god väg till oberoende och självförsörjning.

Idag är det dock allt för få lärlingsplatser tillgängliga. Det kan medföra att skoltrötta eller utpräglade praktiker mer eller mindre tvingas till gymnasieprogram med mer teoretiska kurser än personen klara av, vilket istället kan bidra till att stärka känslan av misslyckande och i värsta fall på sikt leda till ett utanförskap.

Alliansregeringen återinförde lärlingsutbildningarna i Sverige. De har ökat möjligheten för fler unga att få jobb. Genom ett tillkännagivande våren 2016 skulle regeringen utreda om breddad och förstärkt kompetensförsörjning. Det har nu gått tre år utan något synbart resultat.

Därför vill jag, fru talman, ställa mig bakom Allianspartiernas reservation 11.

Tack för ordet!

Gudrun Brunegård (KD)

Nu siktar vi på riksdagen!

Som topptrio inför riksdagsvalet 2018 har vi siktet inställt på att ta en plats i riksdagen för Kristdemokraterna i Kalmar län. Det vill vi göra genom frågor med klassisk kristdemokratisk profil av trygghet och tillit.

Solidariteten med utsatta grupper är tydlig i höstens budgetförslag. Barnfamiljer, särskilt ensamföräldrar, sackar efter ekonomiskt. Vi förstärker deras ekonomi genom höjt bostadsbidrag. En ensamstående förälder får på så sätt nästan 2,000 kronor mer i månaden att leva på. En barnomsorgspeng på 6,000 kronor per barn gör det möjligt att stanna hemma med barnet upp till tre års ålder. För dem som väljer att jobba utanför hemmet ger vi ett extra jobbskatteavdrag på 500 kronor per förvärvsarbetande förälder.

Även äldre med låga pensioner halkar efter. Därför höjer vi bostadstillägget, men framför allt tar vi bort skatten på inkomster upp till 14,000 kronor, som ett första steg. På sikt ska det inte vara någon skillnad på skatten för pensionärer och löntagare. Som en extra stimulans att fortsätta jobba ger vi dubbelt jobbskatteavdrag efter 64 års ålder. En äldreboendegaranti ska införas från 85 år.

Vi reagerar starkt mot den socialdemokratiska regeringens kraftiga neddragningar för personer med behov av assistans på grund av funktionsvariationer. LSS-lagstiftningen är en frihets- och rättvisereform som haft ofantlig betydelse för att bryta isolering och ge ett lika innehållsrikt liv som för oss andra. Det är missbruk som ska jagas och stoppas, inte de funktionsnedsatta!

Sedan Stefan Löfven tog bort Göran Hägglunds kömiljard har väntetiderna i vården ökat. Idag är det bara sex av tjugoett landsting som klarar vårdgarantins tre månader. Vi återinför därför kömiljarden.

Människor som flytt hit från krig och förföljelse har rätt till en fristad. De måste få möjlighet att redan under asyltiden anpassa sig till svenska förhållanden, genom språkutbildning och samhällsorientering. Vi vill också införa ett arbetskrav om 16 timmar i veckan under asyltiden. Med introduktionsanställningar, som kombinerar lärande och arbete, kan man snart stå på egna ben och bidra till samhället.

Allt fler människor upplever otrygghet. Omvärlden förändras. Allt mindre andel brott utreds och leder till straff för den skyldige. Kristdemokraterna anslår medel för 2,000 fler poliser och bättre rättsprocesser. På så vis ska människor som utsätts för brott kunna känna större tillit till rättssystemet. Även säkerhetsläget har skärpts, med en allt starkare och mer självsäker granne i öster, parallellt med den osäkerhet som en ny president i USA medför. Vi i Sverige behöver allt mer kunna förlita oss till vår egen förmåga. Vi ökar därför försvarsbudgeten med 50 procent och vill samtidigt driva på för ett ökat internationellt försvarssamarbete. Personer som krigar för terrorstämplade organisationer ska dömas för landsförräderi mot Sverige.

Vi är beredda att arbeta hårt för att ta en plats i riksdagen för Kristdemokraterna i Kalmar län. Med denna budget för ökad trygghet och tillit är vi är övertygade om att vinna väljarnas förtroende.

Jimmy Loord, Gudrun Brunegård, Eric Dicksson,
Kristdemokraternas riksdagskandidater i Kalmar län