• Forssmed: Regeringen väljer ytterligare ett år av reformlöshet

   

   Sverige är i stort behov av riktiga reformer på arbetsmarknaden och inom vårdsektorn. I stället är regeringen förbluffande passiv. Den goda konjunkturen döljer problemen i Sverige. Det säger Jakob Forssmed i sin kommentar av regeringens vårproposition.

  – Regeringen pratar gärna om klyftor, men den största klyftan går mellan dem som har och dem som inte har ett arbete. Stora och växande grupper av arbetslösa står allt längre från arbetsmarknaden, det handlar om utrikes födda, de med låg utbildning, funktionsnedsatta och äldre. Detta möter regeringen med en misslyckad arbetsmarknadspolitik samtidigt som de steg för steg monterar ner arbetslinjen.

  Deras arbetsmarknadspolitiska program havererar. Av 32 000 utlovade traineetjänster har det blivit 410, av 20 000 extratjänster har det blivit 2765 och av 5000 beredskapsjobb har det blivit 12.

  Reformerna har även uteblivit på vårdområdet. I flera landsting ökar väntetiderna till vården och förtroendet bland såväl medborgare som vårdpersonal för vårdens förmåga faller.
  – Regeringen har genomfört en handfull gratisreformer som visserligen gör det billigare att uppsöka vården men väntetiderna bara växer. Vid en jämförelse med 11 liknande länder kommer Sverige på nionde plats både när det gäller väntetid till specialist och väntetid till operation.
  – Regeringen har aktivt valt att ta bort en reform som faktiskt fungerade – Alliansens kömiljard.
  – Varannan patient väntar över tre timmar på akuten. Var tionde över sju timmar – längst får de vänta som är över 80 år, enligt socialstyrelsen.

  Äldre drabbas också av regeringens särskilda löneskatt på äldre som arbetar. Under Alliansens tid minskade kostnaderna för att anställa och behålla äldre på arbetsmarknaden vilket gav en positiv effekt. Med regeringens politik kommer alltfler äldre som vill arbeta att tvingas in i pension i stället.