• Vi vill ha ett EU som sysslar med rätt saker

    En röst i EU-valet är en röst som påverkar vår egen framtid

    Den 25 maj är det EU-val. Många tänker att ”det här valet rör inte mig”. Men faktum är att cirka 60 % av besluten i Hallands kommuner påverkas av EU-beslut. Det handlar om allt ifrån konkurrens- och miljöregler till livsmedelstillsyn och antidiskriminering. 

    Ett antal stora ekonomiska och politiska utmaningar i Sverige och Europa kräver ett samarbete över nationsgränser och att EU blir bättre på det som EU ska ägna sig ...