• Vi måste inte bara höja straffen- Kriminella måste byta livsstil

  Kristdemokraterna har tillsammans med övriga partier i Regeringen drivit igenom en lång rad reformer inom rättspolitiken. Man har till exempel kraftigt ökat antalet poliser och höjda straff för våldsbrottslighet. Det har varit viktigt, samtidigt måste målsättningen vara att få kriminella att byta livsstil. Det åstadkommer man inte enbart genom bestraffning. Trösklarna på arbetsmarknaden, för personer som avtjänat fängelsestraff, måst...

 • Irené Oskarsson (KD) besökte Hällarpsgård, Falkenberg

 • Lars Adaktusson i Hallandsposten!

 • ”Rysslands agerande är ett brott mot internationell lag” – Hägglund

  Det ryska agerandet i Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt! – Än en gång hörs ljudet av vapenskrammel i Europa. Det är en påminnelse om att det vi ofta idag tar för givet – fred, frihet och demokrati – är något som måste försvaras om och om igen. Det ryska agerandet är ett flagrant brott mot internationell rätt, och utgör e...

 • Sjukvården i Halland får 59,6 miljoner ur vårt förslag kömiljarden!

  Bidragsbeloppen till landstingen, för hur de hållit vårdköerna korta under 2013, offentliggjordes i veckan. En av de saker vi Kristdemokrater genomfört under mandatperioden.

  I december hade 97 procent av alla hallänningar (Riket: 87 procent) som kom på nybesök till sjukhusen inte behövt vänta mer än 90 dagar, gränsen för den så kallade lagstadgade vårdgarantin. För de som kom till operation nåddes motsva...

 • Bygg ett Attefallshus!

  Vi gör det enklare att bygga! Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger Stefan Attefall.

  Det nya ”Attefallshuset” innebär en ny bostadsform – ett komplementbostadshus- som s...

 • Ge elever i Halland fler val!

  Vi har idag ett samhälle med en kunskapssyn där olikheter i skolan inte alltid tillåts. Elever, som har lättare för praktiska kunskaper, får ofta en tuffare skolgång jämfört med dem som har lättare för teoretiska ämnen. Det behövs ett ytterligare val till gymnasieutbildning, där praktiska kunskaper står mer i fokus än i dagens utbildning.

  Halland har en stark tillväxt bland företag inom olika områden, som om några år kommer att stå utan arbetskraft om inte fler ungdomar kommer ...

 • Minska arbetslösheten i Halland

  Idag 14/1 kan vi utifrån en undersökning gjord av arbetsförmedlingen höra att arbetslösheten i Sverige minskar. I Halland ser har vi en låg arbetslöshet i norra delarna i länet medan de är högre i de södra delarna.

  Det är framförallt de som står långt ifrån marknaden vi Kristdemokrater vill stödja och vill genomföra  därför införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning.

  Vi vill införa ett yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och sta...
 • Hur får våra unga ihop det?

  Hur får våra unga ihop det?

  Att ta klivet in i vuxenvärlden är inte alltid så enkelt. Drömmar möter verklighetens krav och förutsättningar. För att få en så bra start som möjligt är det viktigt att känna att man bidrar, är behövd och får stöd från omgivningen. Vi kristdemokrater vill därför:

   Sänka trösklarna till ett första jobb. Införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaron.  Införa en tvåårig yrkesförberedande ut...
 • Nu går tåget!

  Hej och välkommen till Kristdemokraterna Halland! – För ett samhälle som värnar om alla människor.

  Nu har det så kallade supervalåret börjat med val till alla nivåer. Här kan du hitta information om vår politik, företrädare och olika evenemang eller platser vi kommer befinna oss på under året.