• Fler Familjecentraler i Halland

  Familjens livssituation är betydelsefull för varje barns uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs.

  Det finns redan mycket gott arbete kring våra barn och deras familjer inom såväl kommun som region. Inom regionen har vi exempelvis barnavårdscentraler där du som förälder får stöd och råd om ditt barns utveckling, beteenden och sjukdomar. I länets kommuner finns förutom förskolor, ett flertal öppna förskolor och på sina h...

 • Delegationen Rikstinget 2017

   

  Hallands delegation till Rikstinget Uppsala 2017.

 • Stor satsning på förlossningsvården från Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna satsar 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen. – Det är så många kvinnor som upplever en enorm otrygghet inför förlossningen. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

  Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor. – Varje dag kan inte vara en sprintmarsch på jobbet för att orka och räcka till. Då behöver man fler kollegor, en bättre...

 • KD föreslår äldremiljard

  Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös. 1...
 • Prioritera de äldre

  Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

  För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna ...

 • Vårstämma med klar ställningstagande för Region hallands bevarande

  Kristdemokraterna i Halland hade Årsstämma den 2 april i Falkenberg. Partidistriktet var enat att man anser att  Region Halland ska bevaras som det är nu. Medborgaren i Halland är nöjda och det finns ingen anledning att ändra på något som fungerar.

  Med sedvanliga stämmoförhandlingar så valde man Partidistriktsstyrelsen och Lars Gustafsson från Laholm fick fortsatt förtroende som Partidistriktsordförande för halland.

 • Nya regionerna

  Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till.

  Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom mot medborgarens vilja. Att nuvarande regeringen anser sig veta bättre än medborgaren vet vi sen innan, men övriga borde kunna se i ett perspektiv av vad medborgaren vill. Halland har god utveckling och kan inte se att en större r...

 • Andreas Carlson på besök

  Gruppledare Andreas Carlson på besök i Halland måndagen den 7 mars. Vi hann med besök hos Polisen, Socialtjänsten samt temakväll med medlemmar. Stor diskussion kring socialtjänst och polisens situation i Halland.

   

 • Sara Skyttedal På besök i Halland

  KDU:s ordförande Sara Skyttedal gästade Varberg den 17 februari. Hon var först på Campus där hon talade inför elever om utbildning o jobb utifrån ett politiskt perspektiv.

  Sedan fortsatte hon med att medverka på ett välbesökt möte på Folkets hus. Där både Kristdemkraterna i Halland och Varberg stod som inbjudare.

  Sara som var en av de främsta förespråkare för att DÖ skulle falla ,och som den ju också gjorde ,målade ut det politiska landskapet idag. Hon lyfte oppositionens roll o...

 • Gruppledare Andreas Carlson Gästade Höststämman i Halland

  Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, gästade höststämman hos Kristdemokraterna i Halland. Han och talade då om vilka utmaningar Sverige står inför och att vi måste vara ett parti som kan finna konkreta lösningar på dessa – både på kort och lång sikt.

  Många människor söker skydd i vårt land, från krig och förföljelse. Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt. För oss kristdemokrater är det särskilt viktigt att människovärdet står högt upp på da...