• KD föreslår äldremiljard

    Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

    • Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös.
    • 150 miljoner kronor mer i vår budget än regeringen varje år för att fler särskilda boenden bostäder ska byggas genom ett förhöjt investeringsstöd. Stödet kan också gå till trygghetsboende.
    • Höj vitesbelopp för kommunerna som inte klarar att leverera särskilt boende i tid. De kan idag bli allt mellan 10 000 kronor och 1 miljon kronor. Den lägre gränsen behöver höjas.

    Uppgiften för oss kristdemokrater i Kungsbacka är att driva på så vi har tillräckligt med platser till de äldre som önskar plats. Kötiden ska vara så kort som möjligt.