• Pension är uppskjuten lön

  Drygt 20 procent av Hallands befolkning är över 65 år. De allra flesta är beroende av att pensionen är tillräckligt stor för att kunna försörja sig.
  Att då ha en högre skatt på pension än den som arbetar är i längden inte sunt för en nation.
  Vi måste inse vad pensionen är, Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar.
  Det bör därför beskattas lika som arbetsinkomst. Vi kristdemokrater föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt.
  Reformen kostar knappt 14 miljarder kronor för staten och finansieras genom höjd moms med en procentenhet på alla momssatser.
  Skattehöjningar är aldrig positiva, men reformen är angelägen och effekterna på både ekonomin och hushållen blir relativt små.
  En momshöjning drabbar inte specifikt arbete, utan träffar bredare. Höginkomsttagarhushåll bidrar mest till finansieringen i kronor.
  Låginkomsttagare använder något större andel av inkomsten än övriga grupper till livsmedel, men väsentligt lägre andel än övriga grupper till annan konsumtion.
  För en ensamstående med två barn innebär momshöjningen cirka 80 kronor mer i månaden i utgifter. För en ensam pensionär betydligt mindre.
  Vi behöver också genomföra ytterligare förstärkningar för pensionärerna med de allra lägsta pensionerna.
  Därför föreslår vi kristdemokrater en höjning av bostadstillägget med 500 kr för ensamstående och 300 kr för sammanboende pensionärer. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer får höjd barndel i bostadsbidraget och för barnfamiljer föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar. I slutänden handlar vårt förslag om att på ett så lindrigt sätt som möjligt avskaffa den skillnaden som uppstått mellan pensionärer och löntagare. Det är hög tid att slopa det som i dagligt tal brukar kallas för pensionärsskatten.
  Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot Skattepolitisk talesperson
  Lars Gustafsson, Partidistriktsordförande Halland