• Sänkta ingångslöner ger fler jobb

  Sänk ingångslönerna med den nya introduktionsanställningen – då kan fler få jobb.

  Halland är en region som behöver skapa fler framtida jobb. Ett led i det är att man får in en fot på arbetsmarknaden. Halland kan vara ledande även i en sådan här utveckling. Vi är övertygade att Hallands företag vågar och kan. Regeringen är inne på fel väg när man gör det dyrare att anställa genom bland annat ta bort den sänkta arbetsgivar avgiften för unga.

  Under hela 2000-talet har ingångslönerna stigit snabbare än övriga löner. Detta trycker ihop lönestrukturen och gör det dyrare att anställa i jobb med låga kvalifikationskrav. För arbetsgivarna, som vill prioritera att belöna senioritet blir det svårt då kostnaden för att nyanställa stigit. Följaktligen har löneskillnaderna mellan de som har erfarenhet i ett yrke och de som nyss tillkommit i branschen blivit mycket små.

  Kostnaderna för att subventionera olika arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedlingen uppgår till flera miljarder. Vi tror att arbetsgivare vill anställa utan subventioner från stat ifall man kan anställa oerfarna personer till en lägre kostnad under en övergångstid av maximalt 5 år. Sedan ska man ha nått ordinarie lönenivå.

  Kristdemokraterna föreslår därför en ny anställningsform – introduktionsanställning. Det ska vara en ny anställningsform som tillåter en lön som är lägst 75 procent av kollektivavtalsenlig nivå på löner upp till 22 000 kronor. Personen ska ges utbildning på 25 procent av tiden på jobbet, av arbetsgivaren. Målet är att det ska vara enkelt för företaget att anställa. Ingen byråkrati via arbetsförmedlingen, och inte heller några bidrag som de måste granska. Den lägre ingångslönen via introduktionsanställningen gör också att ingångslöneracet kan hejdas och tröskeln till arbetsmarknaden sänkas.

  Larry Söder (KD), Riksdagsledamot Halland
  Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson