• Svenska Mjölkbönder behövs

    Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom är det på den globala marknaden som problemen ligger med en allt högre produktion. En ökning som inte marknaden sväljer. Tillgången är således för närvarande högre än efterfrågan. Detta leder till lägre ersättningar till mjölkproducenterna, något som långsiktigt kan komma att slå ut många mjölkproducenter i Sverige.
    För mig är det viktigt att vi har en stark jordbruksnäring och vår självförsörjinngsgrad inte går ned mer.
    Jag är beredd att betala en krona mer för mjölken för att Svenska bönder skall få en krona mer i ersättning. Detta för att vi skall kunna ha kvar en del av de mjölkbönder som nu funderar på att lägga ned. Det är väl det som krävs av oss för att kunna ha kvar svensk jordbruk. Att vi som konsumenter aktivt väljer svenska varor samt är beredda att betala det lilla extra det kan kosta.

     

    Larry Söder/ Riksdagsledamot