• Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

  Jag känner en stor oro för utvecklingen i vårt land.

  Det är inte den ekonomiska utvecklingen jag främst pratar om utan den etiska och om värderingar i vårt samhälle. De grundläggande värderingarna som har byggt upp vårt samhälle utmanas på många olika sätt.

  Regeringen tar inte problemen på allvar och förstår inte krisens orsaker och de konsekvenser som kan bli. Deras kompass verkar snurra runt, runt och peka än hit och än dit. Det beror på att den arbetsmoral, pliktkänsla och de ideal om pålitlighet som präglade arbetarrörelsen under tidigt 1900-tal har inom socialdemokratin sedan länge ersatts av en relativism som i dag går under namn som mångkulturalism, identitetspolitik och normkritik.

  Vårt lands framgång byggde på en arbetsetik som var mänsklig, hade rakryggad och ibland också var krävande. Det handlade inte enbart om att kräva sin rätt utan också om att ta sitt ansvar, att göra sin plikt. Nu trängs arbetsetiken ofta undan av en offermentalitet där allt alltid är någon annans fel. Ska vi lyckas bygga Sverige starkare måste vi utgå från våra goda traditioner om tillit och hög arbetsmoral. Då kan vi inte ha trygghetssystem och skatter som missgynnar den som sliter för brödfödan.

  Frihet att välja barnomsorg och föräldraledighet efter eget huvud är i deras värld ett hot. I mitt Sverige är starka och självständiga familjer en ovärderlig tillgång som inte kan ersättas av någonting annat.
  En bank av tillit, sammanhållning och gemensamma värden har varit vårt lands stora dolda tillgångar. Det är tillgångar som inte kan dikteras fram genom politiska beslut, de växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i kyrkor och samfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål.

  Kilar sprängs nu in i samhällsgemenskapen. Värdegemenskapen hotas och polariseringen ökar. Parallellsamhällen växer fram och tränger undan de värderingar vi vill att vårt land ska bygga på.
  Om man med mångkultur menar att människor med olika kulturell bakgrund lever tillsammans i Sverige så är det något Kristdemokraterna helhjärtat står bakom. Men vi kan aldrig acceptera att barnäktenskap, hederskultur, könsstympning och jihadism slår rot i vårt samhälle i mångkulturens namn. Olikheter ska komma till uttryck i Sverige, men det som bryter mot våra värderingar om frihet, demokrati och alla människors lika värde ska vi tacka bestämt nej till.
  Sverige är en gemenskap och vi ska bjuda in fler i denna gemenskap, här finns utrymme för det som är nytt. Men det är en gemenskap med gränser. Det finns sådant som vi inte kan acceptera.
  Det måste vi inte bara kunna diskutera, utan även ge tydligt besked om till människor som söker sig hit.
  Larry Söder (Kd)
  Riksdagsledamot