• Ökat bostadsbyggande

  Kristdemokraternas bostadspolitik utgår från den enskilda människans ansvar, möjligheter och skyldigheter. Rätten till ägande måste tillgodoses, samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik där även den som inte är köpstark har rätt till ett gott och tryggt boende. Bostadspolitiken måste inriktas på att, utan detaljstyrning, skapa förutsättningar för ett ökat byggande och ett billigare boende.

  • Underlätta för unga

  Det måste göras enklare och mer lönsamt att bygga och äga alla typer av bostäder. Det är bara då som bostadsmarknaden kan vara en del av den samhällsutveckling mot större frihet och trygghet som Kristdemokraterna vill se. Särskilda insatser föreslås också för att underlätta för unga och hushåll med lägre inkomster att köpa sin bostad, bland annat ett nytt bosparsystem.

  Kristdemokraterna gick 2006 till val på att avskaffa fastighetsskatten eftersom det var en orättvis och oförutsägbar skatt som saknade folkligt stöd. Genom att den följde husets marknadsvärde bestämdes den på ett orimligt sätt av grannarnas husaffärer. Vårt vallöfte var därför att skatten skulle ersättas med en kommunal fastighetsavgift. Vi har nu fått ett mer rättvist och förutsägbart system som inte tvingar människor att lämna sina hem.

  Här är några av våra förslag för en bättre bostadsmarknad:

  •  Den viktigaste åtgärden för att främja ett fortsatt utbud av bostäder, inte minst hyresrätter, är att skapa långsiktigt stabila villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Det är så man skapar förutsättningar för investeringar och vilja att förvalta och äga hyresfastigheter.
  • Regelkrånglet måste minska och förutsättningarna för att bygga bostäder väsentligt förbättras. Tiden från idé till färdigt hus är alldeles för lång. Planeringsprocessen är snårig och måste rätas ut och breddas.
  • Det regionala inflytandet över bostadsplaneringen måste stärkas. I storstadsregioner såsom Stockholms län är detta extra viktigt. Det är inte rimligt att en enskild kommun åker snålskjuts på andra kommuners bostadsbyggande.
  • Bostadsbristen kan inte byggas bort över en natt. Därför är det viktigt att stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. På så sätt kan många bostäder frigöras. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder.
  • Avskaffa taxeringsvärdessystemet.
  •  Inför ett bosparande för unga genom en särskild skattestimulans för personer under 34 år, och därigenom underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.
  • Inför mer hyrköp. Det innebär att hushållet hyr det hus som man vill köpa, men att man har en option på att köpa huset efter en provperiod till ett fastställt pris. En del av hyran utformas som en tidigarelagd amortering och räknas av från priset om man väljer att utnyttja optionen.
  •  Inför ägarlägenheter i det befintliga beståndet. Först då skulle reformen med ägarlägenheter få verklig betydelse som en ny upplåtelseform i utsatta miljonprogramsområden.
  • Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i genom t.ex. förbättrade förutsättningar för från- och tillval.
  •  Vi vill ge högskolor och universitet rätt att bygga studentbostäder.

  • Vi vill att kommuner på högskoleorter måste ta sitt ansvar och tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder.
  • Vi vill avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder.