• Bättre vård – Genomfört

  Detta har vi gjort inom vården under vår tid i regeringen:
  Under snart åtta år har Göran Hägglund haft hand om sjukvården och många tydliga förbättringar har gjorts. Vi har lämnat förslag och genomfört allt från tandvårdsreformer, vårdval och psykiatrin till satsningar på cancervård, patientsäkerhet och de mest sjuka äldre. Listan kan säkert göras väldigt lång med alla de förändringar som har åstadkommits. Men de som sticker ut är till exempel

  – Kraftigt förbättrat tillgängligheten genom en lagstadgad vårdgaranti och kömiljarden.

  – Infört valfrihet och förbättrat patienternas delaktighet. Vårdval i primärvården har införts och en ny patientlag kommer inom kort att lämnas till riksdagen.

  – Särskilda satsningar har genomförts på psykiatrin och de mest sjuka äldre.

  – Vård till gömda och papperslösa har införts.

  – Strategier för cancervård och en mer jämlik hälso- och sjukvård har beslutats.

  Nu går vi mot ett nytt val och jag tror Kristdemokraterna bör fortsätta på den inslagna vägen. förbättra tillgängligheten ännu mer, se till så att sjukvärden blir mer jämlik över landet. Jag tror vi inte kommer ifrån att en klart mycket starkare styrning från staten är nödvändig. Det är mycket resurser som behöver användas så effektivt som möjligt, men även att rätt patient får rätt vård. Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven som finns. vi som behöver sjukvården bör känna oss trygga och att sjukvård ges till den som är i mest behov och på bästa och effektivaste sättet.