Politiker

Tomas Hagenfors
hagenfors@tomsing.se
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen

Helena Berghed
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen

Christer Fallén
Ersättare i kommunfullmäktige

Kerstin Furås Lindh
Ersättare i kommunfullmäktige