Styrelse

Martin Pettersson, ordförande
datasnillet@hotmail.se

Mobil: 0730-557252

Lena Gunnarsson, vice ordförande

Ledamöter:
Tomas Hagenfors
Kerstin Furås Lindh
Daniel Karlsson
Helena Berghed
Björn Nyström
Mattias Blomfelt

 Ersättare:
Karl-Åke Furås