EBBAS TAL FRÅN ALMEDALEN

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Nu är Alliansens budgetförslag presenterat.
En konkret satsning är att förstärka Nattcaféets arbete mot hemlöshet.
Sett till helheten är detta en liten budgetpost, men ibland är det dom små besluten som gör störst skillnad i människors liv.
... See MoreSee Less

View on Facebook

16 hours ago

Kristdemokraterna Halmstad

Är det bra för den Europeiska freden att vi slänger ätbara ägg?

Make EU lagom again.
Rösta KD i EU-valet.JAG HAR FÅTT OLAGLIGA ÄGG

Idag fick jag ett paket olagliga ägg från Coop som vill upplysa oss om att byråkraterna i Bryssel tvingar dem att slänga prima, fullt ätbara ägg, en vecka innan bäst-före-datum. Ett datum som dessutom är satt flera veckor eller till och med månader före den verkliga sista förbrukningsdagen.

Det här är en orimlig lagstiftning som bidrar till att matsvinnet ökar.

Mycket av livsmedelsregleringen i Europa sker på EU-nivå. Så måste det vara om vi ska ha en gemensam marknad. Då är det också extra viktigt att reglerna är relevanta.

Att tvingas sluta sälja ägg flera dagar innan bäst-före-datum är inte #lagom.

Jag kommer att driva frågan i Europaparlamentet.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna Halmstad

Sara Skyttedals valfilm ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna Halmstad

ETT LAGOM EU HAR BLIVIT RADIKALT

Vi kristdemokrater går till val på att göra EU lagom igen. Vi har kallats populister av de motståndare som inte förstår vår slogan “Make EU lagom again”. De verkar inte ens förstå vad lagom betyder: inte för mycket och inte för litet. Det hela bygger på subsidiaritetsprincipen, den mest filosofiska grund som något parti har till sitt valbudskap.

Vi är ett frihetligt parti som bygger på en stabil etisk grund bestående av judisk-kristen etik och varm humanism. Till skillnad från liberaler och socialister tror vi kristdemokrater inte på någon utopi om hur samhället ska bli. Det finns inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Det finns inga perfekta människor och inga perfekta samhällen. I vår strävan efter ett gott samhälle bortser vi inte från individ och kollektiv, utan fokuserar mer på de gemenskaper som finns däremellan; en livskamrat, familj, arbetskamrater, vänner, grannar, kyrkor, företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer. Vi är samhällsbyggare.

På kontinenten bildades våra kristdemokratiska syskonpartier efter andra världskriget i kontrast till nazismen. Här i Sverige stod partisystemet intakt efter kriget och därför bildades det kristdemokratiska partiet senare här. Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden.

EU befinner sig vid ett vägskäl. På den ena sidan finns de öppet EU-fientliga. På den andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet. Båda alternativen hotar unionen. Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är viktiga också i vår tid.

För KD är subsidiaritetsprincipen en vägledande filosofi. Det innebär att alla beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå och att den högre nivån är skyldig att stödja den lägre. Det brukade vara en grundpelare även för europasamarbetet.

Idag är Bryssel till och med inne och petar i detaljfrågor om föräldraförsäkringen. Då har man släppt subsidiaritetsprincipen och låtit klåfingrigheten ta över.

Beslut som kunde ha tagits vid köksbordet sitter istället byråkrater och diskuterar vid förhandlingsborden i Bryssel. Man borde istället fokusera på miljöhot, antiterrorism och gränsöverskridande brottslighet.

När EU har svårt att fokusera på vad som är viktigt oroar vi oss för att unionen inte ska hålla ihop. Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

Tycker du som vi? Bli medlem!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: