• Valprogram 2018

  Kristdemokraterna arbetar för ett friare, tryggare och varmare samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
  Ett samhälle
  r friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Ett samhälle som håller samman.
  Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.

  Våra barn

  Våra äldre

  Vår stad

  Vårt valprogram i sin helhet