• Kristdemokraterna: ”Inför p-skiva i Halmstad city”

  Den kristdemokratiska kommunpolitiska gruppen ställde sig nyligen bakom företagsrådets förslag att införa p-skiva och gratis parkering i Halmstad city. Företagsrådet har tillsammans med partiet nu inlett ett kampanjarbete för att göra verklighet av förslaget.
   

  – Det är naturligtvis glädjande. Det här är ju något som jag diskuterat med näringsidkare och bedömer öka chansen för dem att fortsätta bedriva sin verksamhet i city, säger företagsrådets ordförande Henrik Östlund (KD).

   

  Förslaget har sin grund i att konkurrensen bedöms bli hårdare i Halmstad sedan det stod klart att Eurostop utvidgar sin verksamhet med 60 nya butiker. När de första nya butiksytorna invigdes i oktober, var 2 av 5 nya butiker sådana som lagt ner sin verksamhet i city för att etablera sig på Eurostop.

   

  Sedan tidigare har Kristdemokraterna Halmstads Henrik Östlund i en insändare poängterat fördelarna med fri parkering i city. Något som redan införts i både Laholm och Varberg i form av p-skivor istället för avgifter i stadskärnan. Förslaget har även lyfts i Kungsbacka kommun.

   

  – P-skivan i kombination med andra insatser är vägen att gå. Vi tror att detta kan vara ett första steg för ett mer levande centrum, säger Kristdemokraterna Halmstads ordförande Magnus Hedman.

   

  Ett första steg i kampanjen togs under julskyltningen då en isskrapa kombinerad med p-skiva delades ut till julskyltningens besökare, något som följts upp under december månad.