• Ordförandebyte vid Kristdemokraternas årsmöte

    Under lördagen höll Kristdemokraterna Halmstad sitt årsmöte på Tre hjärtan vid stora torg. Ett årsmöte med fokus på förnyelse och framtidstro.

    Det var ett välbesökt årsmöte där ett 30-tal kristdemokrater samlades för att besluta vem och vilka som skulle leda partiet internt in i valrörelsen. Mötet leddes av den halländske riksdagsledamoten Larry Söder.

    Under valberedningens förslag till ordförande meddelade sittande ordförande Magnus Hedman att denne ställer sin plats till förfogande. Valberedningens förslag föll då på tidigare sittande viceordförande Ella Kardemark, vilket godtog nomineringen. Till Kardemarks efterträdare på viceposten föreslogs styrelseledamoten Henrik Östlund, vilket godtog nomineringen. Ett enigt årsmöte röstade för valberedningens förslag, varpå Magnus Hedman tackades för sitt tidigare arbete som ordförande.

    Inför valåret valdes partiavdelningens pressekreterare och styrelseersättare Johnny Rosenberg Bodmar till partiets valledare. Ett beslut som även det röstades för av ett enigt årsmöte.

    Årsmötet avslutades med ett föredrag av Kristdemokraterna Markaryds kommunalråd Bengt Germundsson. Germundsson och hans kristdemokrater fick 45% av rösterna i Markaryds senaste kommunval. Germundsson höll ett inspirerande tal om kontakten mellan politiker, näringsliv och medborgarna, samt planerna på förbindelser mellan Halmstad och Markaryd.