Våra förskolebarn måste komma i första hand

 

Ribby förskola

På tisdag den 30 augusti ska Socialnämnden i Haninge behandla ärendet om det ska bli ett serviceboende/flyktingboende på fastigheten som ägs av kommunen och som Ribby förskola idag använder som skolgård. Detta har skapat en stor oro bland barn, personal, föräldrar och grannar.

Ribby förskola har på eget initiativ tagit fram en konsekvensanalys, vilken pekar på i stort sätt uteslutande negativa konsekvenser för de 136 barn som går på förskolan. Detta ärende har inte behandlats av grund-och förskolenämnden i Haninge.

Då frågan om eventuellt uppförande av ett serviceboende/ flyktingboende på den berörda fastigheten enbart är en kommunal fråga anser vi att en grundligare utredning måste göras om lämpligheten i och konsekvenserna av att kommunen säljer fastigheten för uppförande av ett serviceboende. Det förslag som finns på utbildningsförvaltningen om att flytta skolgården innebär enligt barnkonsekvensanalysen betydande risker för barnen. Någon analys av den ökade koncentrationen av särskilda boenden i direkt anslutning till förskolan har heller inte gjorts.

birgitta

– Det är helt orimligt att barnen inte har rätt till till en utelekplats i anslutning till förskolebyggnaderna, på detta vis får det inte vara. Närheten till utelekplats vid förskolan skapar trygghet för såväl barn, föräldrar och personal. Det borde inte vara svårt att hitta en lösning på detta, säger Birgitta Sandell (KD), ledamot i socialnämnden.

KD Martin 2

 – Det är förvånansvärt att detta ärende inte har nämnts i grund- och förskolenämnden. Jag har under ett flertal gånger riktat skarp kritik mot Socialdemokraternas ageranden kring barnens situation i Haninges förskolor. För mig är det helt självklart: Barnens trygghet på Ribby förskola äventyras om lekytan ska flyttas för att möjliggöra uppförandet av ett service- och flyktingboende på skolgården, säger Martin Strömvall (KD), grund- och förskolenämnden.

 

Marie

– Jag besökte förskolan då oroliga föräldrar hörde av sig. Att på plats se vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten om kommunen går vidare med försäljning av  tomten, gör det enkelt för mig att i kommunstyrelsen avslå en försäljning till förmån för att barnen ska få ha en trygg utemiljö. Bostäder kan byggas på annan mark och detaljplaner kan ändras, avslutar Marie Litholm (KD) gruppledare och kommunstyrelseledamot.

 


#OrangeDay – TILLSAMMANS MOT VÅLD MOT KVINNOR


Läs mer

Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer