Familjecentral i Vega blir snart verklighet

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september vann Kristdemokraternas motion bifall om att utreda förutsättningarna för att införa en familjecentral i Vega.

Fungerande familjer är grunden för ett stabilt samhälle. I familjen växer barn upp och formas till samhällsmedborgare. I en familj som fungerar väl överförs sunda normer och värderingar, som ligger till grund för barnets utveckling av medmänsklighet och rättskänsla

Vegastaden växer nu snabbt fram. Inom en nära framtid kommer runt 10 000 invånare att bo i Vega. Genom att vara ute i god tid och planera för en kommande familjecentral kan kommunen och dess samarbetspartners vara redo att ta sig an alla de barnfamiljer som finns och som kommer att flytta in i Vega.

En familjecentral finns som ett tidigt och nära stöd för en nybliven barnfamilj, där hjälp enkelt kan fås vid behov av en särskild insats. När olika aktörer, som ändå involveras när ett barn föds, kan samlokaliseras och samarbeta så uppstår många positiva synergieffekter. Att tidigt kunna stärka en familj, eller upptäcka och åtgärda eventuella problem, är en vinst för alla – inte minst för barnet.

 

Marie

-Att få ett så stort stöd för motionen i kommunfullmäktige är jätteroligt. Jag har även pratat med min kollega i landstinget, landstingsrådet Ella Bohlin, och hon ser positivt på om kommunen vill ta startpinnen i planerna för en ny familjecentral. Så nu börjar arbetet med att förbereda för en familjecentral i Vega, säger Marie Litholm (KD), gruppledare.


Kristdemokraterna i Haninge söker politisk sekreterare


Läs mer

Avsiktsförklaring klar


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Barngruppsstorlekarna växer i Haninges förskolor


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer