Granskning av Haninges skolor visar på stora brister

Företaget Public Partner fick i uppdrag 2016 att göra en genomlysning av grund-och förskolenämndens verksamheter som kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti.

– Genomlysningen visar att Haninge behöver ett nytt politiskt ledarskap för att skapa ordning och reda i Haninges skolor. Vi tänker hårdprioritera skolan från första dagen om vi vinner valet 2018 och lyfta på alla stenar för att säkerställa att Haninges skolor får en positiv utveckling framöver, säger Martin Strömvall (KD), Kristdemokraternas representant i grund-och förskolenämnden.

Granskningen som Public Partner har gjort visar att Haninges skolor ur ett resursmässigt perspektiv har en billig förskole-och grundskoleverksamhet. Det är positivt att kommunen har låga lokalkostnader per elev och jämfört med flera andra kommuner i Stockholmsregionen och att uppemot 60 % av grundskolans resurser används till undervisning.

Det är alarmerande att det finns väldigt stora utmaningar och brister inom Haninges skolor. Det gäller främst avsaknaden av ett tydligt politiskt ledarskap från de styrande partierna – S, C och MP – som handlar om att det saknas en gemensam strategi för hur Haninges grundskolor ska utvecklas. Rapporten belyser även att det finns en stor brist på tillit mellan olika aktörer inom skolan vilket gör att det har skapats en stor osäkerhet inom skolornas verksamhet.

En annan allvarlig brist som framkommit i genomlysningen av Haninges skolor är förekomsten av glädjebetyg. I ämnet matematik är det uppemot 38,6 % av eleverna som har högre provbetyg jämfört med deras resultat på nationella prov. Skillnaderna i betygsresultat överlag är också väldigt stora i Haninges skolor vilket visar på en stor ojämlikhet.


#OrangeDay – TILLSAMMANS MOT VÅLD MOT KVINNOR


Läs mer

Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer