FÖRSLAG FRÅN KD: INFÖR NATTIS I HEMMET

– Jag tycker att det är djupt beklagligt att Socialdemokraterna inte vill möjliggöra för familjer att kunna ha ”nattis” i hemmet utan endast ha ”nattis” på förskola. Jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna inte vill låta barn få sova i sin egna säng på natten och samtidigt försvåra livspusslet för Haninges familjer,  säger Martin Strömvall (KD)

Under gårdagens sammanträde i grund- och förskolenämnden behandlades ärendet om att införa ”omsorg på obekväm arbetstid”. Kristdemokraterna röstade nej till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag om att införa omsorg på obekväm arbetstid i hemmet i kommunal regi. Vi vill istället att kommunen ska erbjuda ”nattis” i hemmet för de familjer som önskar detta.

För oss kristdemokrater är det enskilda barnets behov av trygghet och utveckling som ska stå i fokus inom barnomsorgen. Det perspektivet ska också kunna få styra när familjer ska finna en barnomsorgsform för sina barn.

Många föräldrar vill att deras barn ska kunna sova i sina egna sängar på natten. Det är viktigt att barnomsorgen utformas efter familjernas behov och önskemål före byråkrati och kommunala system.

Det är dessutom mer ekonomiskt fördelaktigt att ha ”nattis” i hemmet jämfört med på förskola då kostnaden per inskrivet barn är lägre.

 


#OrangeDay – TILLSAMMANS MOT VÅLD MOT KVINNOR


Läs mer

Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer