KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE

I tisdags beslutade Hälso-och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att ta fram en framtidsplan för hur vården ska utformas i Stockholms län med sikte på år 2040. I denna framtidsplan ska man b.la utreda kompetensförsörjning inom vården, behovet av fler vårdplatser och placering av ett nytt bassjukhus.Framtidsplanen lyfter fram viktiga förslag för hur vi kan bemöta den demografiska utmaningarna som finns framöver inom vården genom satsningar på digitalisering, ny teknik och att man ser över hur vården blir mer resurseffektiv.

Det är särskilt positivt att utredningsarbetet kring framtidsplanen 2040 ska titta närmare på hur ett nytt bassjukhus kan placeras. Vi anser att man bör utreda förutsättningarna och titta närmare på om det nya sjukhuset kan placeras i Haninge.. Det finns en väldigt god markberedskap för ett nytt sjukhus i vår kommun och goda förutsättningar i övrigt för att kunna uppföra ett nytt bassjukhus i här. Vi kommer att kontakta våra kristdemokratiska kollegor främst och andra politiker i landstinget om att vi vill uppföra ett nytt sjukhus i Haninge.

 

 


#OrangeDay – TILLSAMMANS MOT VÅLD MOT KVINNOR


Läs mer

Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD SEGER: HEDERSRELATERAT VÅLD SKA KARTLÄGGAS I HANINGE


Läs mer