VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE

Äldrenämnden ska den 19 december besluta om att införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Haninge på initiativ från Kristdemokraterna. Frågan har utretts färdigt av äldreförvaltningen och nu väljer den socialdemokratiska kommunledningen att göra verklighet av vårt förslag.

Införandet av vårdserviceteam innebär att nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, ska kunna få arbetsträning/praktik inom kommunens äldreomsorg.

Vårdserviceteamen ska kunna kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, såsom att  att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd samt vissa administrativa uppgifter.

För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen behövs mer tid för vård och omsorg. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt, att varje personalkategori gör det som de är utbildade. Införandet av vårdserviceteam kommer att leda till bättre omvårdnad för våra äldre, samtidigt som vi kan förbättra integrationen genom att fler människor får ett arbete, och att personalen inom äldreomsorgen kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter


#OrangeDay – TILLSAMMANS MOT VÅLD MOT KVINNOR


Läs mer

Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer

KD SEGER: HEDERSRELATERAT VÅLD SKA KARTLÄGGAS I HANINGE


Läs mer