BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET

På kommunstyrelsesammanträdet under december månad förra året beslutades det om en slutrapport gällande förstudie av en ny simhall i Haninge.

Kristdemokraterna  anser att den nya simhallen ska vara en 50 meters bassäng placerad på Torvallaområdet medans S, C och MP anser att uppförandet av en ny simhall vara en 25 meters bassäng och uppföras i Västerhaninge.

Haninge har tidigare planerat för att anläggandet av en ny simhall ska ske på Torvalla området. Vi anser att det inte finns några skäl till att inte fortsätta arbetet med att uppföra den nya simhallen på Torvallaområdet.

S, C och MP vill bygga en simhall med 25 meters bassäng i Västerhaninge till nästintill samma kostnad jämfört med att uppföra en 50 meter bassäng i Torvallaområdet som vi kristdemokrater vill göra.

Simhallar är inga okomplicerade investeringar och ett antal aktörer på den privata marknaden har specialiserat sig på att bygga och driva sådana anläggningar. Därför vill vi att en privat aktör ska få i uppdrag att uppföra en ny simhall som är specialiserade på simhallar. Verksamheter som gym, café eller restaurang och konferenslokaler är inget vi kristdemokrater anser att kommunen ska bedriva, men för en privat aktör ger det goda möjligheter till att få en anläggning att bli vinstdrivande. En lösning där privata aktörer både bygger, äger och driver anläggningen är därför att föredra.

Utifrån att Haninge växer, så är det viktigt att det finns en ny simhall i centrala Haninge som kan möta de behov som kommunen har i närtid och på långsikt.


Flygbladsutdelning i Västerhaninge


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer

KD SEGER: HEDERSRELATERAT VÅLD SKA KARTLÄGGAS I HANINGE


Läs mer

FÖRSLAG FRÅN KD: INFÖR NATTIS I HEMMET


Läs mer