Avsiktsförklaring klar

Valresultatet skapade ett svårt parlamentariskt läge i Haninge. I detta läge var det för Kristdemokraterna viktigt att ta ansvar och samtidigt verka för att få största möjliga genomslag för kristdemokratisk politik. Kristdemokraterna var en av valets vinnare och ökade i antalet mandat och röster. Vår ambition är att ta tag i de utmaningar vi har framför oss och vi ser behovet av mer kristdemokratisk politik.

I de hittillsvarande förhandlingarna har Kristdemokraterna fått gehör för ett stort antal frågor i den tilltänkta kommunledningen (KD, L, C, S). Frågor som berör våra äldres möjlighet till en god och tillgänglig äldreomsorg, att förbättra situationen för våra barn i förskolan samt sociala frågor överlag. Även breda trygghetsfrågor har viktiga i förhandlingarna och de pågående samtalen.

Därför har Kristdemokraterna idag undertecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna arbeta för att bilda en ny kommunledning.

Under föregående mandatperiod har vi haft goda samarbeten med Allianspartierna. Att både Centerpartiet och Liberalerna har valt att arbeta för att ingå i den tilltänkta kommunledningen ser vi som en stor styrka för vårt framtida samarbete.

 

På bild från vänster: Petri Salonen (C), Meeri Wasberg (S), Martin Strömvall (KD) samt Tobias Hammarberg (L).


Kristdemokraterna i Haninge söker politisk sekreterare


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Barngruppsstorlekarna växer i Haninges förskolor


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer

KD: UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BYGGA ETT NYTT SJUKHUS I HANINGE


Läs mer