Bli medlem

Bli medlem

Vem kan bli medlem?
Medlemskap i Kristdemokraterna kan vinnas av varje svensk medborgare samt av annan i Sverige bosatt person, som ansluter sig till partiets mål och stadgar. Medlem erlägger fastställd avgift till lokalavdelning. (ur stadgarna § 2)
Det vill säga att alla som tycker att Kristdemokratern har en bra politik och som följer partiets interna arbetsregler (stadgarna) kan bli medlem. I Haninge kostar medlemskapet 150 kronor per år. Ungdomar upp till året man fyller 20 och pensionärer har lägre avgift, 70 respektive 100 kronor. (Bankgiro: 5704-2624)
Hur blir man medlem?
För att bli medlem behöver du skicka in ett önskemål om att bli medlem. Där ska framgå namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna en e-postadress. Därefter får du ett välkomstbrev och även ett inbetalningskort för medlemsavgift.
Länk till medlemsansökan: http://www.kristdemokraterna.se/Blimedlem
Vad innebär ett medlemskap hos Kristdemokraterna?
Medlem blir man i en lokalavdelning, oftast samma som den kommun man bor i, men samtidigt är man medlem i hela den kristdemokratiska rörelsen.
Att bli medlem i Kristdemokraterna innebär att du kan vara med och driva partiets viktiga frågor, men du kan genom ditt medlemskap också välja att enbart stödja det arbete partiet gör. Hur aktiv du vill vara avgör du själv.
Som medlem kan du vara med och påverka vilken politik partiet ska driva både på kommunal-, landstings-, riksdags- och EU-nivå. Du får del av partigemenskapen, interna utbildningar och kurser. I Haninge har vi ett enkelt medlemsblad ”Svepet” som utkommer ett par gånger per år och däremellan sänds information via en e-sändlista. Du kan inte få ett politiskt uppdrag utan att vara medlem.
Har du fler frågor så maila dessa till haninge@kristdemokraterna.se