Kalender

Mötesplan för den Kristdemokratiska gruppen i Haninge för år 2017:

Januari:     
Måndag 17 januari,  Förtroendegruppsmöte kl 18.00.

Februari:
Måndag 6 februari, Förtroendegruppsmöte kl 18.00.

Mars:
Måndag 13 mars, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

April:
Måndag 10 april, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

Maj:
Måndag 15 maj, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

Juni:
Torsdag 1 juni, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

Augusti:
Måndag 21 augusti, Höstupptakt kl 16.30

September:
Måndag 18 september, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

Oktober:
Måndag 16 oktober, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

November:
Måndag 13 november, Förtroendegruppsmöte kl 18.00

December:
Måndag 4 december,  Årsavslutning kl 18.00