Våra politiker

Våra förtroendevalda politiker (Uppdaterad 2016-10-03)

Kommunfullmäktige

Marie_2010-1_passMarie Litholm, Vendelsömalm
Gruppledare

Ledamot
Ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn samt i Haninge Holding AB

Tel: 08-606 86 90
Mobil: 073-941 30 42
E-post: marie.litholm@haninge.se


Joachim


Joachim Krylborn, Västerhaninge

Ledamot
Ledamot i Södertörns Miljö- och hälsoskyddförbund (SMOHF) och i Översiktsplaneberedningen.

Mobil: 073-252 34 09
E-post: joachim.krylborn@gmail.com

 


 

Berith
Bertih Jansson, Vendelsömalm

Ersättare
Ledamot i valberedningen, MR-beredning och i styrgruppen för finskt förvaltningsområde.

Tel: 08-745 40 91
Mobil: 070-789 48 94
E-post: berith-jansson@bredband.net


 

Kickan
Suzanne ”Kickan” Enman, Tungelsta

Ersättare

 

Mobil: 070-454 09 28
E-post: kickan.enman@tele2

 


Kommunstyrelsen
Marie Litholm, ledamot
Kontaktuppgifter, se ovan

Stadsbyggnadsnämnden
Hans
Hans Andersson, HandenErsättare
Ledamot i Handikapprådet

 

Mobil: 070-207 34 23
E-post: hans.andersson4@bredband.net

 


Grund- och förskolenämnden
Martin

Martin Strömvall, Handen

Ersättare

Mobil:
E-post: martin.stromvall@kristdemokraterna.se


 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kenth Martell, Västerhaninge
Ersättare

Mobil: 070-250 63 04

E-post: kenth@martell.to

 

 


 

Socialnämnden

birgitta
Birgitta Sandell, Vendelsö

Ledamot samt ersättare i AU och IU

Mobil: 070-300 36 47
E-post: birgitta-sandell@telia.com

 


 

Äldrenämnden

Suzanne ”Kickan” Enman, 2:e vice ordförande samt ledamot i AU
Kontaktuppgifter, se ovan

Berith Jansson, ersättare
Kontaktuppgifter, se ovan


 

Kultur- och fritidsnämnden

Mary
Mary Vel, Brandbergen

Ersättare
Ledamot i Brandbergsberedningen och Handikapprådet

Mobil: 070-236 67 48
E-post: maryelcy.vel@gmail.com


 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hållbarhetsberedningen

Patrik Romare

Ledamot i stiftelsen Tyrestaskogen

Mobil: 072-225 38 39

 

Patrik