• Robin Gustavsson kommenterar den uppkomna situationen i Hässleholm

  Var står KD i den uppkomna situationen i Hässleholm? Den frågan har ställts och utan omsvep står vi stadigt i vår värdegrund. Vi vill arbeta långsiktigt, trovärdigt och resultatinriktat.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 februari valdes Alliansens företrädare in på samtliga ordförandeposter efter att s-blocket avsagt sig sina. SD valdes in på 1:e v. och S-blocket på 2:e v. ordförande. S-blocket avstod att rösta för Alliansens ordförandeposter medan SD yrkade på att få ...

 • Referat från Kristdemokraterna Hässleholm årsmöte 2017

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2017-02-15 i IOGT-NTO lokalen Hässleholm.

  Inbjudna var Stadsbyggnadskontoret med förvaltningschef Jan Karlsson, planchef Gertrud Richter och Fredrik Nilsson. Jan Karlsson informerade om förvaltningsövergripande verksamhet Gertrud om planarbetet som pågår för bl.a. stadsutveckling och Fredrik Nilsson gav en inblick i GIS/kartarbete och bostadsförsörjning. Sammantaget en mycket intressant information hur man arbetar med allt från planering...

 • Vitsippepriset

  Vitsippepriset 2012 delades ut till Mötesplats Ljungdala, Edina Burazerovic tog emot det och berättade om verksamheten där.  Arbetet med integrationsprojektet startade 2009, Den största utmaningen var att få människorna att skapa relationer. Den största målgruppen är ungdomar, men Mötesplatsen finns för alla åldrar. Olika dagar med olika inriktning på vuxna, ungdomar eller barn har man byggt upp. Det ska finnas något för alla.

  Killprojektet ”Din bror” där man arbetar med killgr...

 • Fullmäktige 25 februari

  Fullmäktigemötet den 25 februari gick i vad Kristdemokraterna hade önskat sig. Se insändare

  Svaret på interpellationen ställd av socialdemokraterna besvarades med behovet av en bättre samordning och samförstånd för Hässleholms bästa. Samtliga politiska företrädare utom SD valde att tala om framtida arbete och försöka lämna turbulenta förekomster bakom sig.

  Från Kristdemokraterna kan bara sägas att det blev en bra debatt med framtidstro. Vi har från vårt parti under lång tid fört...

 • Årsmötesreferat

  Referat från Kristdemokraternas Årsmöte 2013

   

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2013-02-13, Ebenesersalen, Hässleholm.

   

  Vid mötet utdelades Kristdemokraternas Vitsippepris för år 2012, en tavla jämte diplom, till Mötesplats Ljungdala, mottagare var föreståndare Edina Burazerovic. Hon informerade om arbetet på Mötesplatsen som omfattar en mycket bred verksamhet.

  Priset hade följande motivering:

   

  ӁRETS VITSIPPEPRIS ...
 • Årsmöte 2012-02-16

  Årets vitsippepris tilldelades Familjens Hus, Hässleholm. Deras representant och samordnare Maria Claesson tackade för utmärkelsen och berättade om verksamheten som omfattar barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt social rådgivning och svarade på frågor om verksamheten.

  Kommunalrådet i Markaryd Bengt Germundsson redogjorde för den familjepolitiska arbetsgruppens rapport samt svarade på frågor om denna. Han höll även ett intressant tal om aktuella allmänpolitiska frågor...