KD satsar på bostäder, jobb, föreningsliv, skola & omsorg.

 

Din röst på KD gör skillnad – en stark, omtänksam, trygg kommun, där integrationen stärks så att vi alla vill bo kvar. Utvecklingen bygger på att vi blir fler!

I Högsby kommun finns bra möjligheter till en god uppväxt. Vi har byggt ut och renoverar förskolorna, förberett ”Nattis”, och stödjer privata alternativ så du själv får välja. Vi gör en rejäl satsning på alla våra skolor som rustas för fullt. Skolorna digitaliseras, och ska vara en bra arbetsmiljö för både elever och personal.

Satsa på våra unga! Bygg ny Sporthall-Fritidsgård i Högsby, stärk föreningar, fritids- och kulturutbud.

Vi vill att det byggs fler bostäder i hela kommunen! Lars Elmborg ordf. i Bostadsbolaget har bidragit till att byggandet drivs med hög kompetens. Nya mark- och seniorlägenheter byggs i Högsby, och lokaler byggs om till lägenheter.

Vi är mitt i satsningen på äldreboende i Högsby/Fagerhult. Boende ska kunna välja mat, utevistelse, aktiviteter och när man vill lägga sig.

KD:s Gudrun Brunegård i Landstinget kämpar för bättre sjukvård, bl a ambulanshelikopter som räddar liv. Hyrläkare i Högsby ska ersättas av fasta läkare. Snabba på nybygget av Högsby Hälso- & Familjecentral med bra arbetsmiljö för att behålla personalen.

Kommunikationer och infrastruktur ska stärkas. Flera jobb måste skapas i kommunen – stötta entreprenörskap, satsningar på nyetableringar och underlätta för företagare, gröna näringar, ekologiska och närproducerade livsmedel. Satsa på ökad turism och Aboda Klint.

Ambulanshelikopter

ambulanshelikopterUte på landsbydgen är minuterna livsviktiga när något händer som t.ex hjärtinfarkt.

Kristdemokraterna är ensamma om att driva frågan om en ambulanshelikopter i länet.

Vill Du känna Dig trygg ?  Rösta på Kristdemokraterna på söndag!

9 av 10 jobb skapas i småföretag

nioavtiojobb

De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i småföretag. Det betyder också stora skatteintäkter som kan användas för att finansiera välfärden. Även när konjunkturen har vikit har småföretagen fortsatt att anställa. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort engagemang för bygdens utveckling. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är att ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Valmanifest

 Mindre barngrupper

Ett valmanifest fullt av kristdemokratisk politik
– Det här är ett valmanifest som är fullt av kristdemokratiskt politik. Här finns stora satsningar på mindre småbarnsgrupper i förskolan och på mindre barngrupper i fritidsverksamhet. Här finns en stor satsning för att motverka barn- och ungas psykiska ohälsa som bland annat gör det obligatoriskt för kommuner att erbjuda stöd för föräldrar. Här finns också en boendegaranti för den som har fyllt 85 år och idag har hemtjänst men hellre skulle vilja komma till ett trygghetsboende. Detta är bara några av de saker som vi kämpat för och som nu kan bli verklighet om Alliansen får förnyat förtroende, säger Göran Hägglund.
Mindre barngrupper

Kommunalt samarbete

Samarbete

Samarbetet bör renodlas o begränsas till närliggande kommuner. Samarbetet ska gynna båda kommunerna. Det är viktigt att hantverkare även anlitas från Högsby kommun menar Lars Elmborg Kristdemokraternas toppkandidat till Högsbys nya kommunalråd.

Arbete till långtidsarbetslösa ungdomar

Högsby kommun måste ge långtidsarbetslösa ungdomarna arbete. Motionen lämnades in i våras o än har inget hänt. Tyvärr är ordförande i utskotten S politiker så Alliansen behöver egen majoritet för att ta beslut snabbare. Mer verkstad mindre prat!
Kristdemokraternas och Alliansens politik skapar tillväxt och ger jobb. I Kalmar län ser vi hur allt fler unga kommer i sysselsättning. Detta är ett resultat av en jobbskapande politik som står på de ungas sida. Denna utveckling vill en rödgrön regering slå sönder genom att höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Tänk dig för när du lägger din röst i september.
10485409_1470264236555858_4805596477735239186_n[1]

Barn och Unga viktigast

Av alla våra po10366285_778705215505557_2905572585087719544_n[1]litiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast! Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.Barn behöver först och främst närvarande föräldrar. Efter hand som de växer kommer fler människor att bli viktiga och bära ansvar. En lärare som rustar dem för livet. En kurator som fångar upp den som mår dåligt. En ungdomsledare eller fotbollstränare som engagerar och hjälper den unge att hålla sig på rätt sida av lagen. En företagare som vågar satsa på ett oprövat kort. Och så småningom börjar cirkeln om.

Vi Kristdemokrater har fyra prioriterade områden där vi vill sätta in extra åtgärder: Barn och ungas uppväxtvillkor, Skola, Ungdomsarbetslöshet och Ungdomsbrottslighet.
I den här processen behövs både det civila samhället och politiken.

Tillsammans kan vi göra Sverige till världens bästa land att växa upp i!