Nya bostäder planeras i Segeltorp och centrala Huddinge

– Vi skapar en modern stadsmiljö med tät kvartersbebyggelse som binder samman Huddinge centrum med den nya stadsdel som ska byggas i Storängens industriområde. Med butiker i bottenvåningen och rätt så höga hus kommer den nya bebyggelsen bidra till att både skapa en trevlig stadsmiljö och många nya bostäder.

Så kommenterar kommunalrådet Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges beslut att godkänna ett ramavtal för fastigheten Klockarbacken 7, som ligger i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Fastighetsägare är Centrumporten AB. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Vid samma kommunfullmäktigesammanträde godkändes även ett ramavtal med AB Borätt om cirka 80 nya bostäder på fastigheten Gulsparven 4 i Segeltorp.

– Det här blir ett blandat bostadsområde med radhus, kedjehus och seniorlägenheter i flerfamiljshus. Inte minst seniorlägenheterna känns väldigt angelägna. Många äldre segeltorpsbor vill bo kvar i området när de säljer sina villor men idag finns det för få lägenheter anpassade efter deras behov.  Nu ska det byggas trevliga flerfamiljshus som på ett bra sätt ska passa in i villabebyggelsen, säger Tomas Hansson.

Även för Gulsparven 4 har samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer