Huddinges första passivhusförskola invigd

Huddinges första passivhusförskola har nu invigts. Sagoskogen i Västra Balingsnäs är en tvåvåningsbyggnad med plats för fem avdelningar och cirka 100 barn. Ett passivhus är välisolerat med en värmeåtervinnande ventilation och förbrukar därför väldigt lite tillförd energi. Istället är det barnen och personalen själva som värmer upp huset när de rör sig.

– I Huddinge byggs det hela tiden nya förskolor för att täcka det växande behovet av förskoleplatser. Naturligtvis vill vi göra de nya förskolorna så bra som möjligt, både för barnen och för miljön och klimatet. Passivhustekniken känns som en bra möjlighet att skapa en barn- och framtidsvänlig förskola, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

– Det är viktigt att Huge Fastigheter tar till sig den nya tekniken och försöker hitta lösningar som är både bra för miljön och ekonomiskt genomförbara. Ett energieffektivt byggande som ger bra miljöer för barnen kommer att löna sig på sikt, konstaterar Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter AB, som äger byggnaden.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer