”Ställ tydligare krav på feriepraktikanterna”

Vid gymnasienämndens sammanträde den 7 november presenterades en rapport om feriepraktiken för gymnasielever under sommaren. I år har vi fått fram en hel del feriepraktikplatser och närmare 400 elever genomförde praktiken. Förutom drygt 300 kommunala feriepraktikplatser, var det 47 elever som gjorde sin praktik i idrottsföreningar, 20 som gjorde praktik utomlands, 17 som deltog i entreprenörskapsprogrammet UngDrive och 10 som ägnade sig åt kulturaktiviteter på kommunens äldreboenden.

– Jag gläds över den mångfald av olika möjligheter som erbjuds Huddinges ungdomar. Utfallet är betydligt bättre än förra året. Vi fick för första gången en rapport med hög kvalité och en fantastisk muntlig redovisning av konsulten. Nu har vi en bra grund för att utveckla feriepraktiken vidare till nästa år, säger Gorges Barkho (KD), ledamot i gymnasienämnden.

– Men vi kan förstås inte känna oss nöjda med att bara en tredjedel av eleverna närvarade alla den kommunala feriepraktikens 120 timmar. Tanken med feriepraktik är ju att den ska förbereda eleverna för arbetslivet. Och på riktiga jobb är det inte okej att inte dyka upp. Vi måste förbättra kommunikationen och hitta bättre arbetssätt för att följa upp feriepraktikanterna och ställa tydligare krav på dem, konstaterar Gorges Barkho.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer