Nya bostäder planeras i Trångsund

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i torsdags fattades beslut om ett planprogram för nya hyresbostäder i centrala Trångsund. De nya husen ska ligga på ett område vid Trångsundsvägen där det idag är boendeparkering samt vid Korpstigen på höjden ovanför. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter, som bland annat planerar att bygga 50-75 ungdomsbostäder.

– Ur trafik- och servicesynpunkt är det här läget nära Trångsunds centrum och Trångsunds station väldigt bra. Jag tror att det kommer att bli väldigt populärt, inte minst bland unga, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi kristdemokrater vill ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Trångsund har en bra mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och det här projektet bidrar till att den balansen fortsätter att upprätthållas.

Hur många bostäder som kan byggas avgörs bland annat av hur man lyckas lösa problemen med buller och parkeringsplatser.

– Läget nära järnvägen och flera stora vägar gör att det är svårt att få bullernivåer utomhus som motsvarar lagens krav, men tillsammans med Huge försöker vi hitta bra lösningar. Det ska självklart gå att bygga bostäder även i centrala, kollektivtrafiknära lägen där folk gärna vill bo! säger Tomas Hansson.

Nästa steg efter att planprogrammet antas är att detaljplaner ska tas fram.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer