Hörningsnässkolan får nytt kök

Hörningsnässkolans kök och matsal ska renoveras. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28 januari. Hörningsnässkolan byggdes 1954, medan kök- och matsalsbyggnaden är från 1979. Nu finns det ett stort behov av upprustning och modernisering.

De planerade åtgärderna innefattar bland annat ny maskinutrustning och nytt diskrum i köket och nya akustikundertak och ny belysning i både kök och matsal. Dessutom förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal med en ny lösning för in- och utpassering, vilket ger en effektivare användning av lokalerna.

– Det känns bra att vi samtidigt som nödvändiga investeringar görs också kan förbättra ljudmiljön och belysningen i matsalen och skapa en bättre måltidsmiljö för eleverna, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer