Nya hyresrätter planeras i Trångsund

Cirka 165 nya lägenheter planeras i centrala Trångsund. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari godkändes planprogrammet för del av Bonden 1 samt del av Hammartorp 1:1 och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att upprätta detaljplaner för områdena.

I området mellan Trångsundsvägen och järnvägen planeras cirka 90 lägenheter i 5-6 våningar. På höjden ovanför, vid Korpstigen, möjliggörs uppförandet av cirka 75 ungdomsbostäder i ett nio våningar högt hus. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

– Vi vill gärna förtäta bebyggelsen i centrala, kollektivtrafiknära lägen. Trångsund är ett område med blandad bebyggelse och en bra balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. De här projekten kommer ytterligare att vitalisera området genom att det också tillförs ungdomsbostäder, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Med tanke på läget vore det bra om antalet bostäder kunde öka ytterligare något, men det kommer att ställa stora krav på utformningen av den nya bebyggelsen, eftersom fastigheterna är bullerutsatta både från väg och järnväg och det finns ett antal gammelekar i området som ska bevaras, konstaterar Tomas Hansson.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer