Ökat bostadsbyggande planeras i Huddinge – storsatsning på nya studentbostäder

Under de närmaste fem åren planerar Huddinge nu 3 700 nya bostäder, i snitt cirka 740 per år. Av dessa är drygt 60 procent bostäder i flerbostadshus och knappt 40 procent i småhus. Cirka 1 200 av bostäderna blir hyresrätter, varav den övervägande delen som student- eller ungdomsbostäder. Ett annat nytt projekt är en beachvolleyboll/sandsportsanläggning i privat regi i Flemingsberg. Det framgår av den projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2013-2015 som kommunfullmäktige godkände den 11 februari.

– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten ännu mer jämfört med de senaste åren. Huddinge är en kommun i stark tillväxt både när det gäller befolkning och nya arbetsplatser och vi vill se en fortsatt ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling, säger Tomas Hansson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Speciellt roligt är det att vi kommer allt närmare byggstart i flera studentbostadsprojekt. Idag finns cirka 1 000 studentbostäder i Flemingsberg, men om några år kan den siffran ha fördubblats – och det finns ännu fler projekt i pipeline. Vi ser stora möjligheter att utveckla både campusområdet och övriga Flemingsberg med nya bostäder och arbetsplatser, berättar Tomas Hansson.


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer