Höj lärarlönerna och antagningskraven till lärarutbildningen

– Vi kristdemokraterna är måna om att barn och ungdomar i vår kommun får bästa möjliga utbildning. Det kräver en satsning på utbildning, rekrytering och fortbildning av lärarna. Läraryrket måste bli attraktivt.

Det säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge i ett uttalande efter partiavdelningens årsmöte, som hade ett skoltema. Två konkreta förslag är att höja lönerna för de skickligaste lärarna och att höja antagningskraven till lärarutbildningen.

Om vi ska kunna bryta den negativa utveckling som läraryrket befinner sig i Sverige, måste lönerna höjas. Framför allt behövs en satsning på de skickligaste lärarna och en tydlig löneutveckling under yrkeskarriären. Kompetens och resultat måste premieras, konstaterar Pia Berkman.

Frånvaron av konkurrens om platserna på lärarutbildningen har lett till att många som inte är lämpade för läraryrket kan komma in på utbildningen. Därför bör antagningskraven på lärarutbildningen skärpas kraftigt. Det bör även införas någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov på lärarutbildningen. Tillsammans med högre löner bidrar det till att lärarnas status höjs, säger Pia Berkman.


Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende


Läs mer

Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande


Läs mer

Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge


Läs mer

Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent


Läs mer

Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge


Läs mer

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer